Kdo jsme

Freshwater Habitats Trust
Freshwater Habitats Trust
Save the Frogs!
Save the Frogs!
Offroad akce na pomoc přírodě
Offroad akce na pomoc přírodě


Nezisková organizace "Mokřady-ochrana a management" zde prezentuje své záměry, aktivity, zkušenosti a výsledky své činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny se zaměřením na mokřady. Prostřednictvím těchto webových stránek chceme informovat naše kolegy, partnery, úřady a širokou veřejnost o všem zajímavém, co se týká mokřadů.

Naše organizace sdružuje lidi se zájmem o ochranu mokřadních biotopů. Zabýváme se zejména praktickou péčí, zvláště pak o dlouhodobě neobhospodařované a zarůstající podmáčená území. Po dohodě s majiteli a nájemci se na těchto lokalitách snažíme zajistit vhodnou dlouhodobou péči nebo zde realizovat opatření, která zachovají nebo zvýší biologickou hodnotu lokality, nebo přímo podpoří konkrétní cílové ohrožené druhy.

Ve své činnosti se zaměřujeme zejména na problematiku ochrany obojživelníků, kteří jsou v současné krajině velmi ohroženi úbytkem vhodných biotopů pro rozmnožování. V rámci obojživelníků se snažíme prováděnými opatřeními podporovat zejména nejvíce ohrožené druhy, kterými jsou např. na Vysočině kuňka obecná a čolek velký.

Středem našeho zájmu jsou nechráněná území, zejména podmáčené a vlhké lokality. Právě tyto biotopy v dnešní intenzivně využívané krajině chybí a ty stávající zanikají nebo degradují nedostatečnou péčí. Dnešní tvář kulturní krajiny a jejího přírodní bohatství je výsledkem přírodních procesů a dlouhodobé činnosti člověka. Aby toto bohatství bylo zachováno musí být o krajinu vhodným způsobem pečováno.

Zaměřujeme se též na osvětovou činnost o významu mokřadů, péče o mokřady a vše další, co je s nimi spjato. Každoročně pořádáme akce pro veřejnost, při kterých se snažíme zapojovat veřejnost do praktické péče. Osvětová činnost sdružení zahrnuje i provoz těchto internetových stránek, na kterých se snažíme informovat nejširší veřejnost o všem podstatném, co se týká mokřadů.

Kromě praktické péče o mokřadní biotopy a osvětové činnosti naše sdružení též provádí a organizuje přírodovědné průzkumy lokalit (zejména před realizací opatření) a organizuje záchranné transfery obojživelníků.

Naše činnost se soustřeďuje zatím nepřevážně na kraj Vysočina, aktivity ale postupně rozvíjíme i jinde v ČR. Na Vysočině se snažíme vybudovat resp. obnovit lokální síť hodnotných podmáčených a mokřadních lokalit. Svojí činností chceme inspirovat a aktivně podporovat a napomáhat obdobným akcím nebo záměrům jiných uskupení nebo jednotlivců. Nabízíme a uvítáme vzájemnou spolupráci s využitím našich dosavadních zkušeností. Naše sdružení je otevřeno komukoli s podobnými aktivitami a záměry.

Naší činností nesledujeme žádné jiné cíle než samotnou ochranu přírody, která je pro nás zájmovou činností. Veškeré naše aktivity provádíme ve svém volném čase a jsou povoleny všemi příslušnými úřady.

Organizace Mokřady – ochrana a management byla založena koncem roku 2011. Zakládající členové však realizovali opatření na několika mokřadních lokalitách již v letech 2008 až 2011 a to pod záštitou Pobočky ČSO na Vysočině a ČSOP Jihlava. Od roku 2012 záštitu nad většinou lokalit přebrala naše organizace. S Pobočkou ČSO na Vysočině a ČSOP Jihlava nadále úzce spolupracujeme.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem vlastníkům a nájemcům, kteří nám umožnili realizaci opatření na jejich pozemcích. Zejména pak Statutárnímu městu Jihlava, obci Nadějov, obci Lavičky, obci Kostelní Myslová, Pozemkovému Fondu, paní Ivě Skochové, Rybářství Růžička, obci Kamenice u Jihlavy, panu Pavlu Myslíkovi a společnosti Kinský-Žďár. Dále také děkujeme za finanční podporu našich aktivit Ministerstvu životního prostředí, Agentuře ochrany přírody a krajiny, Českému svazu ochránců přírody, Lesům ČR, Nadaci Partnerství, společnosti Nestlé, Sdružení Krajina, RWE, Kraji Vysočina a Státnímu Fondu životního prostředí ČR. Bez Vás by naše činnost nebyla možná. Děkujeme.


 

 

Ohrožené vodní biotopy v českých hospodářských lesích, aneb jak v lese hospodařit šetrně (nejen) k obojživelníkům.

 

 

 

 


Stanovy občanského sdružení Mokřady-ochrana a management.

Přihláška do občanského sdružení Mokřady-ochrana a management.

Založení webu 20.11.2010
                           

                                                        

                                              


tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK,                                           

TOPlist